Bản tin Trưa ngày 07/01/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Triển khai gói hỗ trợ tài khóa, tiền tệ đúng mục đích.

- Để bộ đội tiếp cận thông tin hướng nghiệp.

- Số ca tử vong do Covid-19 trên toàn cầu giảm mạnh.