Bản tin Trưa ngày 07/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- AARM-30 chính thức khởi tranh.

- Nhiều nét mới thử thách bộ đội qua diễn tập.

- Không còn ngân hàng huy động lãi suất trên 10%.

- Liên hợp quốc cảnh báo gia tăng tình trạng biến đổi khí hậu.