Bản tin Trưa ngày 31/10/2022 có những nội dung chính sau đây:

Tôn vinh tinh thần "tận hiến vì dân".

Tổng duyệt lễ khai mạc, bế mạc AARM – 30.

- Cảnh báo thủ đoạn rửa tiền của người nước ngoài.