Bản tin Trưa ngày 12/4/2017 có những nội dung chính như sau:

- BTL Quân khu 4 thăm, chúc tết Ban Bí thư Trung ương Đảng nhân dân cánh mạng Lào.

- Bắt đối tượng vận chuyển gần 60kg pháo.

- Sư đoàn 370 huấn luyện nâng cao khả năng xử trí tình huống cho đội ngũ phi công trẻ.

- 1.400 tỷ đồng mở thêm đường khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

- Thị trường hải sản tại Quảng Bình đã sôi động trở lại.