Bản tin Trưa ngày 20/03/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Mỗi giảng viên phải là một "người truyền lửa".

- Quân đội bắt đầu hỗ trợ đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội.

- Kêu gọi người hiến máu hiếm cứu bệnh nhân nguy kịch.