Bản tin Trưa ngày 23/6/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh Yên Bái.

- Bộ đội đặc công thi vượt sông ban đêm.

- Cảnh báo ma túy socola Chil Max.

- Nga ưu tiên tăng cường hợp tác với các nước Brics.