Bản tin Trưa ngày 25/4/2024 có những nội dung chính sau đây:

- Lan tỏa sức chiến đấu mạnh mẽ từ các bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Các lực lượng diễu binh, diễu hành đã tập kết an toàn tại Điện Biên.

- Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng cấp nước cho nhân dân.