Lịch sử Việt Nam gắn liền với lịch sử của các cuộc chiến tranh, nhưng đó cũng là lịch sử của hòa bình. Lớp lớp thế hệ cha ông đến thời đại Hồ Chí Minh hôm nay, người Việt Nam đều quyết tâm cố gắng cao nhất nhằm giữ môi trường hòa bình, ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền. Việt Nam hiện thực hóa khát vọng đó bằng kế sách bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình, thông qua một hoạt động đặc biệt quan trọng "Ngoại giao quân sự". Xin mời quý khán giả và các đồng chí tiếp tục theo dõi phần 3 với chủ đề "Xây dựng lòng tin chiến lược" .