Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã thống nhất việc xuất khẩu lô hàng bưởi da xanh đầu tiên sang thị trường Hoa Kỳ, dự kiến diễn ra trong tháng 9/2022.