Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif vừa đưa ra cảnh báo rằng tình trạng biến đổi khí hậu đang gây ra những tác động nghiêm trọng, vượt quá khả năng ứng phó của các nước đang phát triển. Cảnh báo được đưa ra tại Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) đang diễn ra ở Ai Cập.