Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu tháng 6, cả xã hội chung tay, góp sức dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em và quyết tâm hành động mạnh mẽ để phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng Gia đình Việt Nam “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh'', chiều qua, Ban Phụ nữ Quân đội - Cơ quan Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ Tổng kết, trao giải và triển lãm tranh về đề tài bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới năm 2024.