Quân chủng Phòng không - Không quân sáng nay tổ chứ hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", đánh giá những kết quả nổi bật trong giai đoạn 2017 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.