Chính trường Anh vẫn chìm trong bế tắc khi mới đây các nhà lập pháp nước này bác mọi đề xuất thay thế Brexit. Các nghị sĩ Anh ngày 01/4/2019 đã bỏ phiếu cho bốn phương án thay thế Brexit. Tuy nhiên cả bốn kiến nghị này đều bị bác bỏ.