Các trường đại học đã đưa ra các giải pháp để ứng phó với tình huống phát sinh khi số ca mắc Covid-19 trong các trường có xu hướng tăng lên.