Những ngày qua, thời tiết miền Bắc nước ta chuyển rét đậm, rét hại, nhiều vùng cao biên giới xuất hiện cả băng giá. Việc giữ ấm cho bộ đội để bảo đảm sức khoẻ, tránh những bệnh thường xảy ra vào mùa đông là điều được các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới đặc biệt quan tâm. Cùng với việc bảo đảm cho bộ đội mặc ấm, tắm nước nóng thì bữa ăn của bộ đội những ngày này cũng được chú trọng, với mục tiêu cao nhất, là duy trì tỉ lệ quân số khoẻ để các chiến sĩ mới sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện đầu tiên của mình.