Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh việc phương Tây phớt lờ các yêu cầu an ninh của Mát-xcơ-va không có lợi cho sự ổn định ở Châu Âu và các nơi khác trên thế giới.