Thời gian này, TP. Hồ Chí Minh đang triển khai vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu cảng biển.