Phóng sự ảnh - Số 1446: Cánh đồng cẩm tú cầu Đà Lạt.