Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với việc đổi mới giáo dục trong nhà trường Quân đội hiện nay trong chương trình Sự kiện góc nhìn: "Chân dung người đưa đò".