Đối mặt với kẻ thù có truyền thống về Lục quân hàng thế kỷ, lại ưu thế tuyệt đối về binh khí kĩ thuật, nhất là pháo binh, xe tăng, cơ giới, và đặc biệt là chúng đóng quân với ta trong từng con đường, ngõ phố ở Thủ đô trước giờ nổ súng. Bài toán đặt ra cho ta là làm sao tiêu diệt được sinh lực địch, kìm chân chúng dài ngày trong thành phố mà vẫn bảo toàn, phát triển được lực lượng của ta để kháng chiến lâu dài. Với cách đánh nhỏ lẻ, rộng khắp nảy sinh trong phong trào "bắn tỉa săn tây" là những kinh nghiệm ban đầu quý giá rút ra từ cách đánh du kích trên đường phố Hà Nội trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến.