Ngày 03/10/1942, người Đức đã tạo ra một trong những bước đột phá vĩ đại nhất trong lịch sử ngành khoa học và chiến tranh khi họ đã phóng được tên lửa V2 lên tầng bình lưu với tốc độ của máy bay vượt âm thanh. Phi đạn V2 là một dấu hỏi lớn đối với phe Đồng minh, và một chiến dịch quân sự đặc biệt mang tên Crossbow đã được thực hiện, nhằm tìm kiếm cho được bản thiết kế bí mật này.