Từ nhiều năm nay, tháng 3 là tháng mà người dân cả nước hướng về biên giới, nơi có những người lính quân hàm xanh, lực lượng nòng cốt giữ gìn phiên giậu, bảo vệ biên cương tổ quốc. Cùng với các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thành niên và bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố đã luôn có sự phối hợp chặt chẽ, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm nhân lên trong thế hệ trẻ tình yêu, trách nhiệm với sự nghiệp bảo vệ xây dựng biên cương thêm giàu mạnh và phát triển.