Để đảm bảo sức khỏe cho bộ đội trong mùa hè nắng nóng, cùng với chế độ ăn uống, công tác phòng chống say nắng, say nóng luôn được Đảng Ủy, chỉ huy Lữ đoàn phòng không 673 Quân đoàn 2 đặc biệt quan tâm; góp phần nâng cao chất lượng, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.