Những nội dung chính trong chương trình Chuyển động Thể thao - Số 13:

- Hưởng ứng ngày chạy thể thao CISM.

- VĐV Karate Nguyễn Thị Ngoan - Vươn lên từ gian khó.