Afghanistan, đất nước bị tàn phá nặng nề nhất bởi chiến tranh trên thế giới, một trong những đất nước bị gài mìn nhiều nhất thế giới. Hơn 1 triệu người dân Afghanistan là nạn nhân của bom, đạn chiến tranh. Rất nhiều bom, mìn vẫn nằm rải rác trên khắp đất nước, là nguy cơ đe dọa mạng sống của người dân, và là nỗi ám ảnh đối với quốc gia này.