Lá cờ quyết chiến quyết thắng của tỉnh đội trao trước lúc lên đường được cắm ngay trên đỉnh Núi Thành, góp phần tô đẹp thêm truyền thống "Đã ra quân là đánh thắng" của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Chiến thắng Núi Thành đã làm nức lòng quân dân Quảng Nam, khẳng định ý chí quyết tâm đánh và thắng Mỹ của quân và dân cả nước. Và cũng là trả lời cho câu hỏi cùng sự lo lắng của bạn bè quốc tế: Liệu Việt Nam có thể đánh thắng được quân Mỹ hay không? Sau trận đầu ra quân thắng Mỹ, Đại đội 2, Tiểu đoàn 70 đã được Bộ Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam tặng thưởng quân công hạng Ba, lá cờ mang dòng chữ "Núi Thành oanh liệt quyết chiến lập công", tặng quân và dân Quảng Nam 10 chữ vàng "Quảng Nam trung dũng kiên cường đi đầu diệt Mỹ".