Trong chương trình Cuối tuần với QPVN - Số 5, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị khán giả và các đồng chí về "Hát vì yêu" - một chương trình quà tặng âm nhạc vô cùng đặc sắc được thực hiện bằng thủ pháp truyền hình thực tế.