Người dân đang có xu hướng ưu tiên lựa chọn các sản phẩm ở quê và an toàn, đây chính là một trong những điều kiện thuận lợi giúp chủ các cơ sản sản xuất nhỏ lẻ hồi phục trở lại sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Sự hiện diện của các sản phẩm thuộc chương trình OCOP (Mỗi địa phương - một sản phẩm) – cũng đang phổ biến hơn, mở ra tương lai lạc quan cho những nhóm sản phẩm đặc sản, thủ công mỹ nghệ. Ghi nhận của nhóm phóng viên QPVN tại Đà Nẵng.