Ngày 20/3, lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Bến cảng số 5, số 6 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng tại Lạch Huyện (huyện Cát Hải).