Tình trạng phụ huynh nhận cuộc gọi lừa đảo thông báo con bị tai nạn phải nhập viện và yêu cầu chuyển tiền đang diễn ra tại nhiều địa phương. Câu chuyện này làm dấy lên nhiều câu hỏi về vấn đề an ninh thông tin, bảo mật dữ liệu ở nhóm phụ huynh, học sinh. Bởi khi hàng trăm phụ huynh đã bị lừa đảo thì không thể lý giải rằng đó là sự trùng hợp.