Năm 2023, theo báo cáo của Vụ Dầu khí và than (Bộ Công thương), dự kiến than thương phẩm năm nay đạt 57,88 triệu tấn, trong đó sản xuất trong nước 44,68 triệu tấn, nhập khẩu 13,2 triệu tấn.