Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt là hiện nay, dịch tả lợn châu Phi đang lan rộng, giá các mặt hàng thiết yếu nhất là lương thực, thực phẩm, điện, xăng dầu tiếp tục tăng, trong khi đó, yêu cầu về chất lượng bữa ăn cho bộ đội ngày càng cao, nên thời gian qua, ngành hậu cần các cấp đã tham mưu với cấp ủy, chỉ huy tích cực đổi mới phương thức tạo nguồn, đẩy mạnh xây dựng các mô hình tăng gia sản xuất tập trung, đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn, chất lượng, đồng thời đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ nuôi quân.