Các thông tin đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội số 43: 

 - Thừa Thiên Huế: quy tập và an táng 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 82.

 - Đăk Lăk: Quy tập một bộ hài cốt liệt sĩ tại huyện Cư M’gar.

 - Bình Phước: Tổ chức hội nghị đánh giá, kết luận thông tin mộ liệt sỹ của Trung đoàn 2 (Đoàn Đồng Xoài) hy sinh tháng 6/1965 tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

 - Chương trình "Đi tìm đồng đội" hỗ trợ tìm kiếm thân nhân 39 liệt sĩ.

 - Chuyên mục "Đón anh về" sẽ là cuộc trùng phùng sau 50 năm của gia đình liệt sĩ Tòng Văn Chăm.

- Phần Sổ tay Liệt sĩ sẽ là thông tin về 3 liệt sĩ của Sư đoàn 390, và thông tin về một số hài cốt liệt sĩ được an táng tại NTLS huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.