Năm thứ hai tham dự Army Games, đoàn Quân đội Việt Nam đã đạt được thành tích cao tại hội thao quân sự nổi tiếng này.