Indonesia là một quốc gia có nền văn hóa đặc sắc với những phong tục, tín ngưỡng, lễ hội đậm đà bản sắc. Và nếu đến quốc gia này vào khoảng trung tuần tháng 8, các bạn sẽ có cơ hội được hòa mình vào không khí vui nhộn của lễ hội leo cột mỡ độc đáo tại quốc gia vạn đảo.