Với nỗ lực hạn chế tối đa sử dụng các sản phẩm nhựa gây ô nhiễm môi trường; nhiều quốc gia trên thế giới đã quyết liệt khi đưa ra lệnh cấm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong nội bộ công sở, các quán cà phê và nhiều điểm công cộng khác, đồng thời có các giải pháp để thay thế.