Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 403 có những nội dung chính sau đây:

- Sôi động Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022.

- Giao lưu "Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn".

- Trao Huân chương của nhà nước Cuba tặng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam.