Vào sáng ngày 17/9 tại Hà Nội đã diễn ra Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Cuba lần thứ 3. Dẫn đoàn quân sự cấp cao Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Cuba do Thượng tướng Álvaro López Miera - Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba làm trưởng đoàn.