Do nằm biệt lập với đất liền, người dân Phú Quý khi tham gia lao động trên biển, nếu gặp tai nạn thường gặp khó khăn trong công tác cứu hộ cứu nạn. Hay trong những năm trở lại đây, tình trạng tàu thuyền của ngư dân Việt Nam do thiếu hiểu biết về ranh giới địa lý, biên giới trên biển của các nước trong khu vực cũng như kiến thức về pháp luật các nước nên thường xâm phạm vùng biển của các nước lân cận. Do đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam đã chọn đảo Phú Quý là nơi thực hiện thí điểm đầu tiên mô hình "Cảnh sát Biển Việt Nam đồng hành với ngư dân".