Năm 2016 đã khép lại, với kiến trúc Việt rất nhiều câu chuyện về kiến trúc xanh, kiến trúc bền vững đã đem đến cho chúng ta những giải thưởng cả ở tầm cỡ quốc tế cũng như trong nước. Cùng với những kiến trúc sư, những chuyên gia điểm lại năm 2016 với những dấu ấn ấy, đồng thời đưa ra những xu hướng cho kiến trúc Việt năm 2017.