Trong thời lượng ngắn của những thước phim này, chúng tôi sẽ không thể kể hết những chiến thắng vang dội và tinh thần anh dũng, mưu trí, gan dạ trong chiến đấu của những nữ du kích Hoàng Ngân Hưng Yên. Cũng chính từ hình ảnh bình dị, mảnh mai nhưng chứa đựng một tinh thần thép, một sức mạnh vô biên trước kẻ thù, những nữ du kích Hoàng Ngân Hưng Yên đã viết nên bản anh hùng ca bất diệt, minh chứng cho sức mạnh vô song và diệu kỳ của phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.