Ai về Bình Định mà xem - Con gái Bình Đinh múa roi đi quyền. Bình Định nổi tiếng từ xa xưa không chỉ bởi những thế võ mạnh mẽ, truyền thống oai hùng gắn với 3 anh em nhà Tây Sơn mà còn bởi nơi đây trước kia từng là kinh đô của nền văn hóa đã lụi tàn - "Chăm Pa". Nếu như nói Bình Định đang trở thành một điểm du lịch hấp dẫn nhất Việt Nam trong một vài năm trở lại đây, thì một phần quan trọng trong sự hấp dẫn ấy nằm trên vùng đất Tây Sơn.