Nằm ở miền núi phía Đông Bắc Việt Nam, tỉnh Lạng Sơn là địa điểm cư trú của một số dân tộc anh em cùng chung sống, thiên nhiên đã ban tặng riêng cho nơi đây sự hội tụ của núi non trùng điệp. Ai một lần đến với xứ Lạng hẳn sẽ không thể quên được phong cảnh hữu tình cùng những thắng cảnh, di tích và văn hóa đặc sắc ở nơi đây.