Mời quý vị và các đồng chí cùng đến dưới chân đỉnh Phu Xai Lai Leng để trải nghiệm và khám phá vùng đất tuyệt đẹp này cùng với Phan Ý Linh trong chương trình Du Lịch Việt phát sóng ngày 1/10/2021 trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.