Là mảnh đất cù lao bốn bề sông nước, với nhiều cồn bãi, kênh rạch chằng chịt, Bến Tre không chỉ được tạo hóa ban cho nhiều cảnh đẹp mà với địa hình hiểm trở, Bến Tre còn là căn cứ địa vững chắc của Cách mạng, là nơi sinh ra và nuôi dưỡng biết bao người con yêu nước. Trênh mảnh đất giàu truyền thống Cách mạng này, vào những năm 1960, nhân dân đã đồng sức đồng lòng, làm nên cuộc đồng khởi với khí thế long trời, lở đất. Ngày 20/7/1954, Hiệp định Giơ-ne- vơ được kí kết, vĩ tuyến 17 được dựng lên như một ranh giới tạm thời chia cắt hai miền Nam-Bắc. Sau hiệp định, Trung ương Đảng và Xứ ủy Nam Bộ đã dự kiến 2 khả năng: Hoặc là chúng ta sẽ có một cuộc tổng tuyển cử thống nhất đất nước diễn ra suôn sẻ, hoặc là Mỹ sẽ tìm cách phá hoại thành quả của hiệp định Giơ-ne-vơ. Thực tế đáng tiếc đã diễn ra theo cách thứ 2.