Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Kính tiềm vọng: Chuyển đổi số ở Việt Nam - Phần 1/2 phát sóng trên kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.