Nam Du là một trong năm quần đảo của tỉnh Kiên Giang với 21 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó 5 đảo có dân sinh sống, đông nhất là hòn Củ Tron và hòn Ngang. Cả quần đảo có khoảng 1500 hộ gia đình với hơn 7000 nhân khẩu, không kể số ngư dân tạm trú đánh bắt trên biển theo mùa. Hiện nay quần đảo đang chuyển mình đi lên, trong đó ngành đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản và ngành công nghiệp không khói đóng vai trò chủ đạo. Quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.