Trong các ngày 14-15/11, Hội đồng Đối ngoại và Quốc phòng Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp tại Brussels, Bỉ, với nhiều nội dung lớn cần bàn thảo như hỗ trợ quân sự cho quân đội Ukraine, tình hình Tây Ban-căng, hồ sơ hạt nhân Iran và an ninh khu vực Hồ Lớn của châu Phi.