Phóng sự ảnh - Số 1592: "Hà Nội mùa bằng lăng tím".