Thủ đô Hà Nội dự kiến sẽ phát triển 2 thành phố trực thuộc là thành phố Bắc sông Hồng (thuộc khu vực Mê Linh - Sóc Sơn - Đông Anh) và Thành phố phía Tây Hà Nội (thuộc khu vực Hòa Lạc - Xuân Mai).